مثلث نزولی

Descending Triangle

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۳۳ از ۳۹ (شکست از بالا)، ۱۵ از ۳۶ (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر*: پس از شکست رو به بالا/ پایین: ۲۲ درصد/ ۲۳ درصد
میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست: ۳۸ درصد/ ۱۵ درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: ۶۰ درصد/ ۵۸ درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: ۶۴ درصد/ ۵۰ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد (شکست از بالا) یا افت (شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
روند قیمت منتهی به الگو روند قیمتی منتهی به الگو میتواند در هر جهتی باشد.
شکل الگو مثلثی شکل. قیمت بین دو خط روند همگرا حرکت میکند.
خطوط روند دو خط روند مرزهای حرکات قیمت را شکل می‌دهند. شیب خط روند پایین افقی و شیب خط روند بالا به سمت پایین خواهد بود.
حرکت قیمت قیمت می‌بایست از طرفی به طرف دیگر حرکت کرده، فضای بین دو خط روند بالا و پایین را پر نموده و آن را عاری از فضای خالی نماید.
نقاط برخورد به خطوط روند قیمت می‌بایست یک خط روند را حداقل سه بار و خط روند دیگر را حداقل دو بار لمس نموده و این نقاط به اندازه قابل قبول از یکدیگر فاصله داشته باشند (سقف‌ها و کف­‌های مستقل از یکدیگر).
حجم میتواند در هر جهتی باشد؛ اما ۵۳% مواقع رو به بالا است.
تایید هنگامی که قیمت خارج از یکی از خطوط روند بسته میشود، این الگو به عنوان یک الگوی معتبر تایید خواهد شد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی توضیحات  

قاعده هدف‌گذاری

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع را از بالاترین سقف (A) تا خط روند افقی (B) محاسبه کرده سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب نموده و نهایتا مقدار حاصله را به قیمت شکست اضافه (شکست رو به بالا) یا از آن کسر (شکست رو به پایین) نمایید.
الگوهای مغلوب

(busted)

این الگو گاهی اوقات در یک جهت شکسته شده اما پیش از طی مقداری مشخص، معکوس گردیده و در جهت مخالف شکسته میشود. در جهت جدید میتوانید با قدرت معامله نمایید.
شکست الگو میانگین فاصله شکسته شدن الگو غالبا ۶۱ الی ۶۵ درصد فاصله تا راس مثلث (مکان اتصال خطوط روند) است.
روند به دنبال مثلث‌هایی با شکست‌های رو به بالا در نزدیکی شروع یک روند صعودی باشید.
ادامه‌دهنده اگر قیمت با افزایش به الگو رسیده باشد (یعنی روند منتهی به الگو صعودی باشد)، در ۶۳% مواقع الگو از سمت بالا شکسته میشود.
حجم روند اگر شیب حجم به سمت بالا باشد، عملکرد متوسط به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
کف سالانه شکست‌های رو به پایین واقع در محدوده یک‌سوم پایینی سالانه عملکرد بهتری داشته و در رابطه با شکست‌های رو به بالا، آن دسته که در محدوده یک‌سوم پایینی و بالایی سالانه رخ می‌دهند، عملکرد بهتری خواهند داشت (از الگوهای دارای شکست در محدوده میانی دوری کنید).
پولبک و تروبک

(عقبگرد صعودی و نزولی قیمت)

پولبک و تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست خواهند شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا