پنل پیشرفته

۱/۵ میلیون تومان ماهانه

۲۰۰الگو

۲۰۰رمز ارز

بازار فارکس

بورس ایران

۳۰آلارم

نوتیفیکشن

اخبار اختصاصی

تحلیل های VIP

پنل ویژه

۱ میلیون تومان ماهانه

۲۰۰الگو

۲۰۰رمز ارز

بازار فارکس

بورس ایران

۱۰آلارم

پنل پیشرفته

۱۳ میلیون تومان سالانه

۲۰۰الگو

۲۰۰رمز ارز

بازار فارکس

بورس ایران

۳۰آلارم

نوتیفیکشن

اخبار اختصاصی

تحلیل های VIP

پنل ویژه

۹ میلیون تومان سالانه

۲۰۰الگو

۲۰۰رمز ارز

بازار فارکس

بورس ایران

۱۰آلارم

دکمه بازگشت به بالا