الگوی برون‌کندلی

Outside Day

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی*: ۶ از ۲۳
نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست رو به بالا: ۳۲ درصد
میانگین افزایش پس از شکست***: ۱۰ درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۸۲ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند محاسبه شده است و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
روند قیمت منتهی به الگو این موضوع در این الگو دارای اهمیت خاصی نیست. با این حال در ۵۳ درصد مواقع روند منتهی به الگو صعودی است.
۲ کندل این الگو از دو کندل تشکیل شده است.
شکل الگو به دنبال یک سقف بالاتر و یک کف پایین‌تر در روز دوم باشید. کندل قیمتی دوم خارج از محدوده کندل قبل است.
اولین کندل کندل اول نمیتواند سقف و کف برابر داشته باشد. به عبارت دیگر نمیتواند یک دوجی چهار قیمتی ( قیمت باز شدن = قیمت بسته شدن = سقف = کف) باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی توضیحات
ادامه‌دهنده این الکو در ۶۳ مواقع به عنوان الگوی ادامه دهنده رفتار می‌نماید(در بازار صعودی و شکست رو به بالا).
معامله در جهت روند از آنجا که این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل میکند، لذا انتظار داشته باشید که شکست در همان جهت روند ورودی به الگو باشد.
شکست الگو شکست الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالای سقف یا زیر کف آن بسته شود.
میانه روند این الگو میتواند در میانه مسیر روند قیمت شکل بگیرد درست مثل الگوهای پرچم و پرچم سه‌گوش.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد در برابر روند قیمت منتهی به الگو:

 

جدول شماره ۱ : عملکرد در برابر روند قیمت منتهی به الگو

نوع بازار و جهت شکست روند صعودی روند نزولی
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۱۰ درصد ۹ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۷- درصد ۸- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۱۱ درصد ۱۰ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۱۴- درصد ۱۶- درصد

جدول ۱ عملکرد سهام‌ها را پس از الگو نشان می‌دهد که بر اساس جهت روند قیمت ورودی مرتب شده است. نتایج شامل همه نمونه‌ها و طبقه‌بندی شده بر اساس بازار صعودی یا نزولی است.

بعنوان مثال اگر قیمت با روند صعودی منتهی به این الگو شده و الگو یک شکست از بالا داشته باشد، میانگین سود در بازار صعودی ۱۰ درصد می‌باشد. این الگو بعنوان یک الگوی ادامه‌دهنده عمل میکند. به طرز عجیبی مشاهده میشود که تغییر نوع بازار از صعودی به نزولی، اثر چندانی بر عملکرد الگوهای با شکست از بالا نگذاشته است. اما اگر روند ورودی صعودی باشد اما شکست از پایین باشد (به این معنی که الگو به عنوان یک برگشت‌دهنده روند عمل نماید)، میانگین افت در بازار صعودی ۷ درصد بوده اما در بازار نزولی ۱۴ درصد است.

 

عملکرد ادامه‌دهنده در مقابل برگشت‌دهنده:

 

جدول شماره ۲ : عملکرد ادامه‌دهنده در مقابل برگشت‌دهنده

نوع بازار و جهت شکست برگشت‌دهنده ادامه دهنده
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۹ درصد ۱۰ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۷- درصد ۸- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۱۰ درصد ۱۱ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۱۴- درصد ۱۶- درصد

در تمام شرایط بازار (صعودی یا نزولی) و همینطور هر دو جهت شکست (از بالا یا پایین)، این الگو بعنوان یک الگوی ادامه‌دهنده عملکرد بهتری نسبت به برگشت‌دهنده خواهد داشت.

 

نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول شماره ۳ : نرخ خروج سربه‌سر

نوع بازار و جهت شکست خروج ۵ درصد میانگین افزایش/کاهش
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۳۲ درصد ۱۰ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۴۰ درصد ۸- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۲۸ درصد ۱۱ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۲۱ درصد ۱۶- درصد

در جدول بالا نرخ خروج سربه‌سر بر اساس شرایط بازار به همراه میانگین افزایش یا کاهش مرتب و فهرست شده است.

برای مثال در یک بازار صعودی پس از شکست رو به بالا ۳۲ درصد از این نوع الگوها افزایش قیمت بیش از ۵ درصد را نخواهند دید، که آمار بالایی است. الگوهای نموداری بزرگ (مانند کف دوگانه)، اغلب نرخ شکست تک رقمی دارند اما عملکرد آنها به شیوه متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود ( اعداد عملکرد فهرست شده در این جداول از نقطه شکست سقف یا کف روند اندازه‌گیری می‌شوند، که اغلب اولین سقف یا کف اصلی پس از الگو خواهد بود. اما در الگوهای نموداری بزرگ نظیر کف دوگانه، نقطه پایان عملکرد الگو را جایی میگیریم که پس از آن، قیمت حداقل ۲۰ درصد(مقیاس روزانه) در جهت مخالف حرکت کرده باشد.در حقیقت این عدد معیاریست برای احتساب تغییر روند در مقیاس روزانه. این تفاوت بزرگی است.

مثال دیگری از جدول نشان می‌دهد که که ۲۱ درصد از این الگوها پس از شکست رو به پایین در یک بازار نزولی، شاهد کاهش قیمت بیش از ۵ درصد نخواهند بود و این پایین‌ترین میزان خروج سربه‌سر در جدول است و منطقی هم به نظر می‌رسد؛ زیرا میانگین کاهش ۱۶ درصد است. بالاترین نرخ شکست ۴۰ درصد با میانگین کاهش تنها ۸ درصد است.

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول شماره ۴ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۸۲ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۷۳درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۷۵درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۷۸ درصد

جدول شماره ۴ نشان میدهد که قاعده هدف‌گذاری در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش برای تخمین میزان افزایش یا کاهش قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتفاع را از سقف تا کف در الگو اندازه‌گیری کرده و مقدار به دست آمده را به سقف اضافه(شکست از بالا) یا از کف کسر(شکست از پایین) نمایید تا به هدف قیمتی خود دست یابید.

بهترین عملکرد زمانی حاصل میشود که جهت شکست با روند بازار مطابقت داشته باشد. یعنی شکست رو به بالا در بازار صعودی یا شکست رو به پایین در بازار نزولی. این قانون در ۷۸ الی ۸۲ درصد مواقع به درستی عمل می‌نماید.

انجام معامله در خلاف جهت روند موجب عملکرد ضعیف میشود و روش هدف‌گذاری در این حالات در ۷۳ الی ۷۵ درصد مواقع درست عمل خواهد کرد (بدین معنی که در ۷۳ الی ۷۵ درصد مواقع، قیمت پس از شکست الگو به هدف صددرصدی برخورد خواهد کرد). در بازار صعودی خرید و در بازار نزولی پوزیشن فروش باز نموده و از معامله در خلاف جهت روند بازار خودداری نمایید.

 

میانه روند:

 

جدول شماره ۵ : میانه روند

بازار موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا ۵۱ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین ۵۲ درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا ۵۴ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین ۵۲ درصد

جدول شماره ۵ نشان میدهد که این الگو در کجای روند قیمت ظاهر میگردد. بهترین مقدار ۵۰ درصد است زیرا در میانه روند است. روند از شروع روند تا پایان آن اندازه‌گیری میشود.

این جدول همچنین بیان میدارد که جایی که این الگو بصورت ادامه‌دهنده ( نه برگشت‌دهنده) عمل میکند، مکانی نزدیک به وسط روند است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا